's Herenanstel

Kasteel,

Dit is een voormalig kasteel in de Anstelvallei.

Het is een laatgoed van abdij Kloosterrade en in erfpacht gegeven aan de familie van Anstelen en aan onder andere Diederik van der Reyde (= Dederich van Reyde) en Johan Staich.

Het blijft in erfpacht tot rond 1550 waar op dat moment Dammerscheidt, Leonardus abt is. Het kasteel wordt daarna, vanaf 1552 beleend aan de heren van Berghe-Trips. Rond 1760 wordt Rolduc weer volledig eigenaar van het kasteel en op 1 november 1764 pacht Grieffgens, Franz Wilhelm, schout en drossaard van Kerkrade en Merkstein, het kasteel van abt Haghen, Johan Jozef. Zeker is, dat het in de franse tijd door de fransen in beslag genomen wordt en in 1797 aan kanunnik Schiebach verkocht wordt. Hierna is 's Herenanstel in eigendom van Johan Houben. Hij verkoopt het kasteel aan de Zusters van de Heilige Elisabeth, die er vanaf dat moment tot op heden in verblijven. De Hammolen behoort tot de gebouwen van het kasteel.

In 1876 is het kasteel bouwvallig en niet meer voor bewoning geschikt. Op 13 maart (mogelijk 14 maart) 1876 wordt het kasteel gesloopt en op de fundamenten wordt een klooster, 't (Sjtieft), gebouwd dat in 1877 gereed komt.

De Herenanstelerweg is naar het kasteel genoemd. De bij het kasteel behorende boerderij wordt in 1978 afgebroken.

Eigenaar

Erfpachters