't Letste hemme hat jing tèsje

Info: 't Letste hemme hat jing tèsje
Jaar: 1989
Componist: Henk Strüver & Frank Puts
Schrijver: Henk Strüver
Publiek Domein: Nee[1]
Info: cd 1999 : De Charly's - "Concerto Fiasco". Zang : De Charly´s. [2]}
 ´t Is al lang noa middernaat, ´t demmert al d´r mörje.
 ´t Is jemuutlieg hei an tieëk, verjès iech al mieng zörje.
 Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al is mieng naas al blauw.
 Den deesdieg-aovend, tswelf oer, dan jeet de wieëtsjaf tsouw.
 
 REFR:
 ´t Letste hemme hat jing tésje, vier neëme ós nuus mit.
 Doarum wil iech jód leëve, en moete dun iech nit.
 Zoeë eemoal in ´t joar, dan los iech miech ins joa.
 Ing mokkel en éé beersje, kan iech nit losse sjtoa.
 
 ´t Is al lang noa middernaat, doa boese fleut ing meële.
 ´t Is jemuutlieg, hei an tieëk sjton iech al jet tse sjeële.
 Iech drink nog éé, wat maat ´t oes, al bin iech noen jans blauw.
 Den deesdieg-aovend, tswelf oer, valle miech de eugsjer tsouw.
 
 Tusjesjtuk:
 Iech wil miech vräue, jans mie leëve lank.
 Dat jeet ´t betste mit moezziek en jezank.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.