't Poeffele Bella

Info: 't Poeffele Bella
Jaar: 0000
Componist: Nico Ploum
Schrijver: Nico Ploum
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }
Refreng:
't Bella, Bella, Bella, dat hat poeffele
doa kans doe va moffele
Doa kans doe va moffele
't Bella, Bella, Bella dat hat poeffele
doa kans doe va moffele
Doa jees doe van op.

't Bella, der Joep en de tant en der nonk, de kinger en de kats
die haode van èse en drinke, hant och jeer jet a jen hats
En is 't da vasteloavend mit sjpektakel en tamtam
Dan esse vier, da esse vier, de poeffele van de mam

't Bella dat sjteet in de kuche en deet de heffe in d'r deeg
De proeme en och de rozieëne sjtunt al monde in de weech
't Bella zieng poeffele zint besjtimd de muite um tse zieë
Die poeffele, die poeffele, die sjmaache dan och noa mieë

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.