't Sjunste fès

Info: 't Sjunste fès
Jaar: 1987
Componist: r. Bakker / Jo Handels
Schrijver: Frans Handels
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2].}


Os Kirchroa is joa weltbekank vuur al zieng fèsterij
Is nuus tse doeë da maache vier e fèsje jauw d'rbei
D'r Herjod holf os och noch jod en sjaffet mit inne laach
Tusje Krismes en de Oeëstere vuur os drei Hillieje daag
Tusje Krismes en de Oeëstere vuur os drei Hillieje daag

REFR
't Sjunste fès is endlieg doa
't Sjunste fès i Kirchroa
Mit moeziek en jezank
Trekke vier noen drei daag lank

Ing hoeëchtsiet hei e dooffès doa, d'r Friets deë joebielieërt
Mer och d'r ieëtsjte bij e konkoeër weëd mit vöal beer jevieërt
Mit ozze prins vier jiddes joar, dunt trekke in d'r tsog
Den went mer jet tse vieëre is da krient vier noeëts jenog
Den went mer jet tse vieëre is da krient vier noeëts jenog

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 16