't Vasteloavendsvirus

Info: 't Vasteloavendsvirus
Jaar: 2004
Componist: Luc Kleynen
Schrijver: Jo Ossen-Es Ossen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Jód Jemiesjd}


Pas óp, pas óp, doa brikt e virus oes
Pas óp, pas óp, Doa kunt 't aa je broesd
En weë dat vasteloavendsvirusfieëber kriet
Deë weëd 't jans besjtimd óch nit mieë kwiet
Pas óp, pas óp, Doa brikt 't oes
Dat krieste jans jewis óch nit mieë droes

't Rietselt in de erm, 't tsiddert in de derm
Iech razel óp mieng bee, bin jans fienaal durchee
Kans doe miech drum ins zage
Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus

Iech klapper mit mieng tseng, Iech wapper mit mieng heng
't Rammelt in mieng knei, Han ze nit jans óp ing rij
Kans doe miech drum ins zage
Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus
Dat is werm in 't land

't Wiebelt in ieng bloas, 't kriebelt in d'r haos
Iech wiebel mit d'r vos, wat vuur e sjruufje han iech los
Kans doe miech drum ins zage
Wat is hei an d'r hank?
't Vasteloavendsvirus
Dat is werm in 't land

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 17