't is ejaal

Info: 't is ejaal
Jaar: 1987
Componist: Ger Koppers
Schrijver: Ger Koppers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
Biste wie of sjwats wie koal. Kals Hollendsj of plat
Kunste ens of tswantieg moal, haste al jenóg jehad
Zitste noch of sjteeste vuur poal, i Kirchroa zinge ze
Zinge ze, zinge ze allemoal

REFR
't is ejaal, 't is ejaal, Weë de waal hat, hat d'r kwaal
't is ejaal, 't is ejaal, Haste hoar of biste kaal
't is ejaal, 't is ejaal, Óppen sjtroas of in d'r zaal
't is ejaal, 't is ejaal, Vasteloavend of Karneval

Jeeste allig of mit dieng vrauw, verkleid of in tseviel
Witste 't och nit jans jenauw, D'r kloon of boere kiel
Biste rui-ieg of haste jing rauw, i Kirchroa zinge v'r
Zinge v'r, zinge v'r noch ins jauw

Drinkste sjnaps of drinkse beer, Huitste óp de kis
Kunste i Kirchroa in de lieër, jesjmienkt of wietste bis
Blietste hei of jeeste wieër, i Kirchroa zinge v'r
Zinge v'r, zinge v'r noch eng kieër

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 13