Óh wie sjun wie ós Kirchroa is

Info: Óh wie sjun wie ós Kirchroa is
Jaar: 2001
Componist: Theo Roering
Schrijver: Frenk Puts
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door de Charly's[2]}


REFR
Óh wie sjun, óh wie sjun, wieós Kirchroa is
Ós Kirchroa en zieng Vasteloavend is
Óh wie sjun, óh wie sjun, wieós Kirchroa is
Hei ouwe ze noch urjentlieg óp de kis
Hei ouwe ze noch urjentlieg óp de kis

Va Blieërhei bis óp jen Hei
Vanaaf d'r Sjtaat bis óp d'r Maat
Doa weëd jelaachd doa weëd jedronke
En de meëdsjer sjtunt tse pronke
Doa weëd jelaachd doa weëd jedronke
Kirchroa Alaaf
Kirchroa Alaaf

Sjevemet en Ejelzer
D'r Sjeng, 't Trees, 'd'r Huub, 't Klaar
Doa weëd jedansd, doa weëd jezonge
en och in 't ronk jespronge
Doa weëd jedansd, doa weëd jezonge
Kirchroa Alaaf
Kirchroa Alaaf

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 1