A kiets kiets kiets

Info: A kiets kiets kiets
Jaar: 1985
Componist: John Quadflieg
Schrijver: Sjelleboomkloeb
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]. Daar worden als tekstschrijvers genoemd: L. Bosten en P. Cox.}
REFR:
A-Kiets, kiets, kiets, a bäo, bäo, bäo,
noen zits-doe óp de kas.
A-Kiets, kiets, kiets, a bäo, bäo, bäo,
't woar mar vuur de sjpas!
A-Kiets, kiets, kiets, a bäo, bäo, bäo,
doe móts nit verjèse:
't is janit sjlim, 't is janit sjlim,
zoeëlang ze diech nit vrèse!

D'r Küeb tsenkt noen en dan ins jeer:
jet tsenke en 't Küebje trukt va leer.
Sjnapt me hem ins bij de oere,
dan mós me 't Küebje bedoere.
Al jauw zitst heë dan óp de kas,
zoeë jet vingt d'r Küeb jing sjpas.

Ze haode diech ins vuur d'r jek
of jage diech óp 't lief d'r sjrek.
Los de lü mer rui-jieg laache,
en mit diech d'r mollie dan maache.
De nieëkste moal has doe dieng sjpas,
wens-doe hön bij de oere has !

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 14