Agrarisch Kerkrade

Boekwerk,

Dit boekwerk van Nico Moonen wordt gepubliceerd in 2013[1].

Het boek van 206 pagina's is het resultaat van het onderzoek van Nico Moonen naar agraische hoven in Kerkrade tussen 1100 en 1750. Het is integraal anno 2017 beschikbaar op de website: https://sites.google.com/site/agrarischkerkrade/home[2]

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.