Ahimsa

Dit is een organisatie die in de voormalige Basisschool Angela te Bleijerheide een aantal activiteiten organiseert en uitvoert voor de bleijerheidse jeugd.

Een en ander gebeurt in het Jongerencentrum aan de Bleijerheiderstraat onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdwerk Bleijerheide. De periode waarin Ahimsa actief is, is vooralsnog onbekend.