Al huits doe vouwe in 't jezich

Info: Al huits doe vouwe in 't jezich
Jaar: 0000
Componist: Sjtèchneëlsjer (Carnavalsgroep)
Schrijver: Sjtèchneëlsjer (Carnavalsgroep)
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Al huits doe vauwe in 't jezich en ing vratsel op dieng naas, doch bleufs doe mienge sjats.
Wat vier beleëfd hant, joare lank, durch leef en leed, hank i hank, dat is jebeeseld i mie hats.

Iech wees, 't jeëve vöal sjunner meëdjer op dis welt.
Iech wees, doe bis nit riech, den doe has ja jaar jee jeld.
Doe has vuur miech ummer jezörgd, dat is 't intsiege wat tselt,
dat is wat miech an diech jevelt.

Vier hant óch waal ens krach jehat, dat huet óch derbij.
Vier hant evvel óch sjpass jehat, mit al die joekserij.
Vier zunt óch hü noch bij-enee en trotsdeem veule vier os vrij,
en dat jet noeëts, noeëts mie vuurbij.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.