Alaaf, dat is d'r sjrai

Info: Alaaf, dat is d'r sjrai
Jaar: 2001
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }


REFR:
Alaaf dat is d'r sjrai.
Zoeë broechste nuus tse zage,
en doe maats doch vöal behai.
Alaaf dat is d'r sjrai.
Doe rufs alaaf vuur tswai.

E paar sjtrefe in 't jezich, jet auw kloemmele oes de kas,
dan biste veëdieg um tse joa.
Natuurlieg is 't jód wentste jet tse trommele has,
dan biste moezziekaliesj doa.
En jet tse èse vuur d'r boam, en dan hulste ins deep oam.

E lidje wilste zinge va wie sjun 't leëve is,
e wiets-je maatste tusjedurch.
Da vilt nog vöal tse laache wentste an 't heëve bis,
en jinne dinkt dan an de zörg.
En d'r wieët maat inne sjroam, en dan hulste ins deep oam.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.