Alaaf is ozze jros

Info: Alaaf is ozze jros
Jaar: 1988
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.
Mit karneval sjteet hei de welt op d'r kop.
Os Kirchroa kriet dan de sjpas ja-nit op.
I Kirchroa is jet los, en alaaf is ozze jros.

Als poet jong iech mit d'r pap ajen hank,
sjpatsere zoeë durch os sjun Kirchröatsjer lank.
Op eemoal doe woeët 't jants loestiech en dol.
Vasteloavend woar doa en d'r pappa woar vol.

Oppen Vink han iech miech mie Trees doe jetrouwd.
Tsezame hant vuur os ee huusje jebouwd.
't Jantse joar woare vuur ruiiech en braaf,
koam d'r karneval, zonge vuur Kirchroa alaaf.

De moraal, die hat uur besjtimt waal jesjnapt.
D'r Kirchröatsjer karneval is zoeë apaat.
Vuur maache os sjpas och al hant vuur ze aaf.
en vuur zinge oes voller bros kirchroa alaaf.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.