Arwi

Arwi-fles-02-IMG 4082.JPG

Limonadeproducent,

Deze limonadefabriek produceert tussen 1963 en 1975 vruchtenlimonade[1].

Wiel Römgens neemt in 1955 een limonadefabriek over die op dat moment in de Niersprinkstraat gevestigd is. De eigenaar is tot in dat jaar Mevr. Wouters. Op een vooralsnog onbekende datum verplaatst Wiel de onderneming naar de Sjteekoel aan de Kaffebergsweg. De naam van de fabriek is afgeleid van de voornamen van de zonen van Wiel, Arno en Wino.

De tekst op het etiket luidt:

Deze vruchtenlimonade is vervaardigd met zuiver vruchtensap en voldoet door de hygienische fabricatie aan de hoogst te stellen eisen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Startinfo: Mail van Wino Römgens dd 20190202 Doc:20190202 Arwi