Aula Major

Tijdens de uitreiking van de Martin Buberpenning in 2003

In 1935 wordt op 21 juni de Aula Major op Rolduc in gebruik genomen.

Voorheen heeft men de beschikking over de "Aula Minor" gelegen op het voorplein, maar er is dringend behoefte aan een meer aan de moderne tijd aangepaste toneel- en muziekzaal. De nieuwe aula wordt dan gesitueerd in de uiterste zuid-oost hoek achter de speelplaats, zodanig dat deze ook bereikbaar blijft voor "buitenstaanders". De Aula geldt tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw als een van de best toegeruste theaters in de omgeving.

Eind 2014 wordt een renovatie aangekondigd[1]. De kosten (€ 29.350) worden betaald door Provincie Limburg (50%: 14.675), Gemeente Kerkrade (10%: € 2.395) en Rolduc (€ 10.000). Het project start met een tekort van € 2.280.

Activiteiten

2005
Parkstad Limburg Nieuwjaarsconcert (2005-2006)
2002
Uitreiking Martin Buberpenning door Euriade (en alle uitgaves daarna)
0000
Symposia LVIZ (http://www.lviz.nl)

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. renovatie , Weekblad GeZIEN d.d. 3-12-2014, --ruud habets (overleg) 6 dec 2014 08:18 (UTC)