Avonturen in het land van Rode/Inleiding

Avonturen in het land van Rode
Inleiding

Het is een gelukkige gedachte van den schrijver om aan de geschiedenis der oude, eerbiedwaardige Augustijnen abdij, die door de eeuwen heen een centrum van vroomheid, wetenschap en zelfs techniek (mijnbouw) is geweest, in de vorm van een spannend verhaal groter bekendheid te geven - en op voortreffelijke wijze heeft hij zijn plan uitgevoerd.

Het verhaal is in de eerste plaats bestemd voor de jeugd, voor wie het en door de stof, geput uit historische bronnen, en door de verteltrant een bijzondere aantrekkelijkheid zal hebben, maar ook volwassenen, vooral zij die met Rolduc, of beter Kloosterrade, bekend zijn, zullen het verhaal met voldoening ten einde lezen. En wie van heemkennis houdt, kan kennis maken met het land van Kerkrade (voorheen Land van 's-Hertogenrade), dat een heel aparte lokale kleur heeft.

Het boekje is niet alleen een aanwinst voor de jeugdlectuur, maar is tevens geschikt als leesboek over heemkennis voor de hoogste klassen der lagere school. In ieder geval mag het in geen enkele school van Zuid-Limburg en vooral niet van de Oostelijke Mijnstreek ontbreken.

Schaesberg, 19 Mei 1939.

J.J. JONGEN

Leraar Geschiedenis M.O.