Baalsbruggermolen

Baalsbruggermolen20060910-16.jpg


De molen in het buurtschap Baalsbruggen wordt de eerste keer genoemd in 1106 in de Annales Rodenses.

Algemeen

De oorspronkelijke molen en de bijbehorende hoeve uit 1106 liggen in 1106, 100 meter stroomafwaarts, in westelijke richting. Abt Joannes van Vorstheim geeft de molen in 1437 in erfpacht aan Paulus Baest. In deze leenacte wordt het buurtschap vernoemd als Balsebrugge. Rolduc is op dat moment eigenaar van de molen. Dit verandert met de Franse Revolutie. De molen wordt (naar alle waarschijnlijkheid door natuurgeweld) in een vooralsnog onbekend jaar vernield en op de huidige locatie herbouwd in de 17e Eeuw. Het is niet geheel duidelijk of het huidige buurtschap Baalsbruggen genoemd is naar de molen of andersom. Later wordt de molen alleen nog gebruikt als graanmolen. Na de kanalisatie van de Worm in 1977 wordt de molen buiten bedrijf gesteld. De laatste molenaar (Mathieu Huynen) stopt met het malen van graan en het persen van olie reeds in 1974. In 1917 wordt het waterrad vervangen door een turbine.

Bouwhistorie
20181124 141151-labelled.jpg

In een vooralsnog onbekend jaar verschijnt het boekwerk: Baalsbruggermolen, een bouwhistorische opname, geschreven door Ir. van Loo.

De exploitatie van de molen wordt (in elk geval anno 2006 - 2011) beheerd door de Watermill Foundation. Zij wordt bewoond door Marga Wolthuis.

Groenmetropool

Op 27 november 2008 opent wethouder Thomas, Peter het infopoint GroenMetropool[1] in de molen. Vlak daarna onthult Burgemeester Christoph von den Driesch het predicaat NAP punt / NHN punkt aan de gevel van de molen.

Afbeeldingen

Meer afbeeldingen die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie: Baalsbruggen


2006
2003

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. groenmetropool, Weekblad parkstad, 19-12-08, Ruud habets 1 jan 2009 15:32 (CET)