Brede School Kerkrade Oost

(Doorverwezen vanaf Basisschool de Steltloper)

Algemeen

In het najaar van 2004 wordt op de hoek Zonstraat / Directeur van der Mühlenlaan begonnen met de bouw van een Brede School, de Steltloper genaamd. In dit gebouw worden gevestigd:

Een Brede School heeft als doel kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar een zo goed mogelijke ontwikkeling te late doorlopen. De aandacht ligt dan voornamelijk bij de groep kinderen tot 6 jaar. een Brede School impliceert een combinatie van Basisschool, kinderopvang en ouderbetrokkenheid.

Opening

Het gebouw zal volgens planning gereed zijn voor aanvang van schooljaar 2005/2006. Op 19 januari 2006 wordt de school door Wethouder Hans Bosch geopend. De berekende kosten bedragen op dit moment (November 2004) 13,5 miljoen Euro. In juni 2006 wordt de school zelf geopend door Hans Bosch en Arie Kraak (Bestuur Movare). Enkele weken later plant wethouder Peter Thomas een Rode Beuk en kinderen van groep 7 en 8 bomen bij de school, ter gelegenheid van de jaarlijkse Boomplantdag.

Basisscholen

Bestaande Basisscholen
Mariaschool
Catharinaschool
St. Jansschool
Kleuterschool St. Angela
(1973) Basisschool De Veldhof
(1985) Basisschool De Veldhof
Basisschool De Ansel (2001) Basisschool De Veldhof
Basisschool Angela
Basisschool Canisius
Basisschool St. Jozef
(0000) Basisschool Bleijerheide
Basisschool De Blijde Boodschap (1968)
De Zonschool
Basisschool De Veldblom (1994)
Basisschool De Vierring Basisschool De Veldblom (2012)
Basisschool St. Lambertus
Basisschool de Domaniale
Basisschool De Diabolo (2004)
Basisschool Chevremont
Basisschool St. Jozef (Kaalheide)
Basisschool De Wegwijzer
Basisschool De Schakel (1996)
Lagere Jongensschool St. Callistus
Lagere Meisjesschool Maria
Kleuterschool St. Imelda
Basisschool De Doorkijk (1975)
Basisschool St. Ursula
Basisschool De Schatkist
Basisschool De Blokkenberg
Basisschool De Gracht
Basisschool D'r Durpel
Basisschool De Spoorzoeker (2013)
Arcadia
Steltloper (basisschool), Brede school
Basisschool St. Jan Baptist


Niet meer bestaande Basisscholen
Basisschool De Belleboom
Drieluik
Openbare Lagere School Spekholzerheide
Basisschool De Cirkel
Basisschool De Kring
Basisschool Haanrade
Basisschool St. Johannes de Doper
Jongensschool St. Tarcisius
Basisschool St. Antonius
Barbaraschool
Jongensschool St. Callistus
St. Jozefschool Bleijerheide
St. Franciscus Xaverius