Bella Kirchroa

Info: Bella Kirchroa
Jaar: 1999
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Mit de jondel durch de sjtroase,
Bella Kirchroa, Bella Kirchroa,
vare vier de wieëtsjaf in en oes,
en vier zinge boave alles oes.
Mit de jondel durch de sjtroase,
Bella Kirchroa, Bella Kirchroa.

Went ós Kirchroa ónger wasser sjtung,
wuur d'r vasteloavend jraad zoeë sjun.
Wie i Venedig wuur bei ós d'r karneval,
dat bis-je wasser wuur ós allemoal ejaal.
En d'r Joep óp ózze Maat wuur jaarnit wus,
den óp deë zokkel kreug heë jing nase vus.

Went d'r Petrus dan de zon ópdrieënt,
weëd ziech hei bij ós d'r kuul jebieënd.
Jans flot verjèse is dan 't leed van alle daag,
en óp die mülsje likt dan inne jroeëse laach.
Went de moezziek sjpilt, da wisse vier besjeed:
Dat karneval nit lang óp ziech wade lieët.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.