Blauw Wies sjlajer

Lied,

In het jubileumjaar van Blauw Wies Wetzels wordt dit lied uitgedeeld tijdens de Carnavalsoptochten in Kerkrade-Centrum en Kerkrade-West, vlak voordat de groep langskomt, zodat de tekst meegezongen kan worden. De melodie is die van Go West van de Village People[1].

Tekst

Info: Blauw Wies sjlajer
Jaar: 2019
Componist: Morali / Belolo
Schrijver: Vooralsnog onbekend. Origineel: Willis
Publiek Domein: Nee[2]
Info: .}


V1:
Tsezame, in d'r óptsóch mit
Tsezame, jet sjunners jieëft 't nit
Tsezame, uniform blauw mit wies
Eng jarde woa tse sjpas va kries
De Jarde, de meËdsjer hoeëg in jen loeët
De jarde, de jonge jód jemoeëd
De jarde, d'r sjunste jroep bijee
De jarde, mit van die sjtaatse bee

REFR
Blauwwies, sjteet werm vurenaa
Blauwwies, ja dat laacht diech aa
Blauwwies, trukt langs d'r Joep eraaf
Blauwwies, Kirchroa alaaf
Blauwwies, in ós eje home
Blauwwies, fès in d'r Music Dome
Blauwwies, vuur sjlunt werm óp de trom
Blauwwies, in /os sjun uniform

V2:
De jarde, oeëts bejon 't zoeë kling
De jarde, ummer hod, sjtek en rink
De jarde, alwerm zoeë lang bijee
De jarde, mit nachwoeks óppen bee
De jarde, jee broen, jeël, jreun of sjwats
De jarde, blauw wies zits in ós hats
De jarde, huet bij  Kirchroa
De jarde, al tswaientswantieg joar

REFR

V3:
Tsezame, zunt vier ummer jeer
Tsezame, drinke vier sjnaps of beer
Tsezame, in d'r jroeëse tsóg
Tsezame, kient vier noeëts jenóg
Tsezame, Blauw wies is ós kluer
Tsezame, mit e hats vol vuur
Tsezame, zinge vier dit lid
Tsezame, zingt uur mit ;os mit

REFR

Alaaf, Blauw wies Kirchroa
Alaaf, Ja vuur zunt werm doa
Alaaf, dat is tradietsiejoeën
Alaaf, 2 maal 11 joar

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. eigen waarneming en uitgedeelde folder dd 20190304
  2. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.