Blauwe himmel, wiesse wólke

Info: Blauwe himmel, wiesse wólke
Jaar: 2001
Componist: Fred Derix
Schrijver: Hans Golembiewski
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door de Sjtaater Vrung[2]}


REFR
Blauwe himmel, wiesse wolke uvveral
Wunsje vier üch allemaol mit Karneval
Ja vier wunsje dat is woar uuch al vuur 't anger joar
dat de zon doa boave werm sjienge zal
dat de zon doa boave werm sjienge zal

Wat e weer dat weëd zoeë döks jezaad
Went óp de vasteloavend weëd jewaad
Kiek noa boave en vroag ozze heer
Jef ós die daag en biesje zommerweer

Wat e weer, dat hüet me alledaag
Wat e jeknotter en wat e jeklaag
Zien iech wolke of hüer iech d'r wink
En jeet 't reëne, weest uur wat iech dink

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 7