Blief zinge va Kirchroa

Info: Blief zinge va Kirchroa
Jaar: 2001
Componist: Hans Golembiewski
Schrijver: Hans Golembiewski
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001,, uitgevoerd door De Jraater Sjtroase Zengere en de Rojo Buam[2]}


REFR
Blief zinge va Kirchroa, zoeë lang wie 't jeet
Blief zinge va Kirchroa, Bis in de ieëwiegheet
E lidsje va Kirchroa dat sjleet ummer in
Wat bin iech vroeë dat iech va Kirchroa bin
Wat bin iech vroeë dat iech va Kirchroa bin

Vier zinge al joare lank uvver ós sjtad
en uvver de sjpas die vier hei hant jehad
Va klone die sjpringe bei ós óp d'r Maat
En van d'r Jop deë Alaaf hat jezaad
Vier zinge va vräud en va leed
Va Kirchroa zoeëlang wie 't jeet

Vier zinge al joare van dit en va dat
En hant dat jedoa in ós sjun eje plat
Va meëdjersjer oes Kirchroa ja die zunt zoeë sjun
Va himmel óp eëd en va dik en va dun
Vier zinge va vräud en va leed
Va Kirchroa zoeëlang wie 't jeet

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 13