Boerebloaskapel

Info: Boerebloaskapel
Jaar: 1990
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Rabadatsj}


REFR:
I Kirchroa sjpilt ing boerebloaskapel,
wat iech diech noen vertsel, ing Boerebloaskapel.
Ing klarinet sjpilt ömmer eëve hel,
doa in die sjieke bloaskapel.

Moeziek en jezank, inne jantse oavend lank,
klinkt deë walser durch de tent, dem waal jidderinne kent.
En me hat de jruütste sjpas, ja, dat is wirkliech ieësjte klas.

Wie ziech dat jehuüet, weëd de keël och jód jesjmierd.
En de tent sjteet op d'r kop, ja, de vräud , die kan nit op.
En me zengt oes voller bros, 't lidsje van de waldeslust.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.