Bokkeriejersmarsj

Info: Bokkeriejersmarsj
Jaar: 1992
Componist: Lex Doutnik
Schrijver: Lex Doutnik
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Inne Bok mit sjpitse höare op d'r kop,
vloog durch jen loeët mit ziene bokkeriejer drop.
't Woeëd jesjmoekkelt en jeklaut,
os jantse Roderland verzouwd.
Inne Bok mit sjpitse höare op d'r kop,
vloog durch jen loeët mit ziene bokkeriejer drop.
In jidder duuster naat, doa sjtong deë wuste keël paraat.

Jong, wat woare dat vuur tsiette, hei in os heemet sjtad.
Van ruiber en bandiette hant vuur vöal las jehat.
Och op Dreivuujel en in Ham, jants deep verborje in d'r sjlam.

Tswai moal honget joar jeleie, woar hei d'r duuvel los.
Rolduc, mit busj en weie, noch vöal dra dinke mos.
Woa d'r Ailbertus hat jebeënt en woa d'r Walram woeëd jezeënt.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.