Bosch, Hans

Politicus, onderwijzer, bestuurder, acteur,

J.G.G. Bosch is voorzitter van Toneelvereniging Excelsior sinds een vooralsnog onbekende datum tot in april 2013. Sinds 1986 zit hij in de Gemeenteraad. Tussen 10 maart 2011 en 25 maart 2015 is hij lid van Provinciale Staten van Limburg voor de PvdA.

Hij is auteur van D'r knauzieje (naar Molière's De Vrek) en de musical Bokkesjpuëk.

Activiteiten

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad de Limburger dd 20181128 pg Regio 7
  2. Via Limburg dd 20181205 pg 3