Botanische tuin

From KGV
Jump to: navigation, search
Botanische tuin
Fb-terwinselen-20150807-botanischetuin.jpg

Algemeen

Onderstaande tekst beschrijft de functie van een botanische tuin in het algemeen en is afkomstig van hun eigen website.

De Botanische Tuin Kerkrade behoort tot de 2e categorie niet universitaire botanische tuinen. De omschrijving luidt als volgt. Een tuin, waarin zich ten dienste van het publiek bijeengebrachte verzameling in en uitheemse gewassen bevindt, die soms ten dele in kassen is ondergebracht en waarin de soorten afzonderlijk staan opgesteld. De tuin heeft een minimumgrootte van 1 ha en de collectie omvat aan: permanent buiten staande planten: minimaal 530 taxa Zijn er kas(sen) en/of een oranjerie aanwezig, dan omvat de collectie tevens aan: permanent in kassen te houden planten: minimaal 270 taxa; en/of: Kaapse planten: minimaal 50 taxa. Het merendeel van de planten is voorzien van naambordjes. De tuin staat onder deskundige leiding. De verzamelingen worden gebruikt voor educatieve, informatieve en recreatieve doeleinden ten dienste van het publiek. De tuin is eigendom van een openbaar lichaam of van een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
Feestgids 1992

De Botanische tuin wordt in 1939 aangelegd in opdracht van de Staatsmijnen door John Bergmans uit Oisterwijk. De tuin wordt in de jaren 70 overgenomen door de gemeente, het beheer komt dan in handen van de Stichting Botanische Tuin Kerkrade. Sinds 1975 kent de Botanische Tuin een Educatieve Dienst voor het optimaal begeleiden van het biologie-, natuur- en milieugericht onderwijs in het primair onderwijs. Het theehuisje wordt in 1992 gerenoveerd. Bij gelegenheid van de heropening verschijnt op 3 april een feestgids. Het kunstwerk voor de ingang is een boom, gemaakt door kunstsmid Chris Teunissen.

In 1994 krijgt de Botanische Tuin een eenmalige gemeentelijk financiële injectie om vanaf dat moment zelfstandig verder te kunnen gaan. Anno 2001 blijkt dit niet gerealiseerd te zijn. Vanaf Juli 2004 krijgt de tuin het predicaat Museum en vanaf 2009 krijgt zij jaarlijks een exploitatiesubsidie van € 40.000. In het najaar van 2009 ontvangt de Tuin een Europese subsidie ter waarde van € 266.000 voor de realisatie van een driejarig project tbv duurzaam natuur- en landschapsbeheer, toerisme en sociale economie.

Toerisme

Het museum is halteplaats voor Attractiebus Gravenrode. Het is vooralsnog onbekend of de rode attractietrein van VVV Zuid Limburg (sinds januari 2002) ook hier stopt.

Attracties en bezienswaardigheden in Kerkrade

Naam AG AT 2001 AT 2007 K4 PA BK K14/15
Botanische tuin Ja - - - - - -
Discovery Center Continium Ja Ja Ja Ja Ja Ja -
GaiaZOO Ja - Ja Ja Ja Ja -
Groene Long - - - Ja - - -
Kerkrade-Centrum - - - Ja - - Ja
Mondo Verde ? ? ? ? Tot 2009 - -
PLS - - - Ja - - -
Roda JC Kerkrade - - - - - Ja -
Rodahal - - - - - - -
Rolduc Ja - - Ja - Ja Ja
Schacht van Nulland - - - - - - -
ZLSM Ja Ja Ja ? Ja - -


Stichting

Directeur

Bestuur

Eind 2016 treedt het voltallige bestuur af[1] om vooralsnog onbekende redenen. Omdat Gemeente Kerkrade eigenaar van de tuin is, stelt zij in februari 2017 de wethouders Jo Bok en Toon Willems aan als interim-bestuurder.

Afbeeldingen

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 15-2-2017