Boyz!

Jongenskoor,

Deze zangvereniging wordt opgericht in januari 2019. Muzikaal begeleider en dirigent is Jo Louppen[1]. Bij de start bestasat de vereniging uit 12 leden.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad de Limburgder dd 20190228 pg 5