Bridgeband Kerkrade

Orkest,

Dit blaasorkest wordt in 1993 opgericht door leden van de personeelsvereniging van de Heerlens Rijkspolitie, De Brug genaamd.

Sinds de verplaatsing naar Kerkrade in 2002 draagt het orkest haar huidige naam. Anno 2006 zijn er 25 leden. Brauers, André is beschermheer van het orkest. Schurgers, Jo is vaandeldrager.

Dirigent

Verder