Bridgeclub Kerkrade

Kaartvereniging,

De vereniging wordt opgericht in 1958, als afsplitsing van de bridgeclub Het Miljoenenlijntje[1].

Ze telt momenteel 58 leden (anno 2008) en bridget wekelijks op de dinsdagavond in het Catharinahoes op de Holz. Deze vereniging is vooralsnog niet bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten. Dit wordt binnenkort verwacht.

Voorzitter

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Seniorenbledsje jrgng 19 nr 4 dd december 2018