Bridgeverenigingen

In Kerkrade zijn drie bridge-clubs waarvan er twee aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Zij zijn: