Spoorbrug (Locht)

(Doorverwezen vanaf Brug (Locht))
Fb-spoorbruglocht-0000-ronodekerken-20170210.jpg
Blik van af de spoorbrug in 1962

Object,

Aan de Locht ligt een ijzeren spoorbrug die over de Spoorlijn Kerkrade-Simpelveld ligt. Deze wordt hier rond 1930 geplaatst en is een van de laatste aanwezige bruggen van dit type. Tevens ligt de brug op het Hoogste punt van Kerkrade. Bij de aanleg van de brug zijn resten gevonden van de Romeinse weg Aken - Xanten. Sinds het voorjaar van 2004 is deze brug gesloten voor alle verkeer in verband met onderhoud. Geen van de drie partijen (Gemeente Kerkrade, ZLSM en de Nederlandse Spoorwegen is bij aanvang van de sluiting voornemens dit onderhoud te bekostigen. Tot in het voorjaar van 2005 is de brug gesloten zonder dat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

2005

In Januari 2005 krijgt de Gemeente Kerkrade de brug, om niet, in eigendom van de NS. Ook betalen de NS de helft van de renovatiekosten tot een maximum van 300.000 Euro. Kostbare, kostenbepalende procedures worden hiermee voorkomen. Tijdens de renovatie wordt schade aan de staalconstructie verholpen en wordt door toepassing van epoxyhars problemen aan het wegdek verholpen en een zwaardere verkeersbelasting mogelijk gemaakt. In September 2005 gaat de brug weer open. Bij de laatste handelingen in het voorjaar van 2006 zal de brug beperkt open zijn.

2018

Op 30 mei gaat de brug voor onbepaalde tijd dicht voor onderhoud. Het wegdek is in een dermate staat dat gebruik onverantwoord is. In oktober van dat jaar stelt de gemeente € 22.000,- beschikbaar voor onderzoek naar een herstelplan[1].

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181017 pg 3