Buck, Karel Werner

Ouders Ouders
 1. Jan Joseph Buck (10 december 1883)
 2. Anna Elisabeth Schwarzenberg (Herzogenrath, 13 november 1887)
 1. .
Buck, Karel Werner X Yvonne Marie Susanne Smeets
0000
 1. Werner
 2. Yvonne
 3. Cécile
 4. René
 5. Arthur
 6. Guy

Karel wordt geboren op 19 juli 1925 in Kerkrade en overlijdt op 9 october 2010 te Maastricht[1].

Hij is sinds 1952 gehuwd met Yvonne Marie Susanne Smeets. Zij krijgen 6 kinderen. Hij is van 1952 tot 1971 lid van de directie van dekenfabriek Buck. Van 1987 tot 1990 is Karel voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen.

Werner wordt in 1973 op 8 juni Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ook Commandeur in de Orde van Paus Sylvester (Silvesterorde). Daarnaast is hij drager van de ere-penning van de Provincie Limburg.

Functies

 • 1971 - 1973 Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (van 17 augustus 1971 tot 11 mei 1973)
 • 1974 - 1987 Lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (van 5 juni 1974 tot 28 april 1987)
 • 1952 - 1971 lid Raad van Bestuur N.V. dekenfabriek "Buck" te Kerkrade (van december 1952 tot augustus 1971)
 • 1958 - 1971 lid gemeenteraad van Kerkrade (van 2 september 1958 tot 17 augustus 1971)
 • 1958 - 1971 wethouder (van economische en financiële aangelegenheden) van Kerkrade, (van 2 september 1958 tot 17 augustus 1971)
 • 1970 - 1971 lid Provinciale Staten van Limburg (van 3 juni 1970 tot 17 augustus 1971)
 • 1973 - 1987 lid Provinciale Staten van Limburg (van 15 november 1973 tot 28 april 1987)
 • 1987 - 1990 voorzitter College van Bestuur Open Universiteit te Heerlen (van 1 september 1987 tot 1 juli 1990)
 • 0000 - 0000 lid dagelijks bestuur Industrieschap Oostelijk Mijngebied
 • 0000 - 0000 lid Raad van Bestuur Vlieghaven Zuid-Limburg
 • 0000 - 0000 vicevoorzitter Begeleidingscommissie PNL (Perspectievennota Zuid-Limburg)
 • 0000 - 0000 voorzitter Raad van Commissarissen N.V. ETIL (Economisch Technologisch Instituut Limburg)
 • 0000 - 0000 vicevoorzitter Raad van Commissarissen N.V. Industriebank, LIOF (Limburg Instituut voor Ontwikkeling en Financiering)
 • 0000 - 0000 lid Raad van Commissarissen Limagas (Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie) N.V.
 • 0000 - 0000 vicevoorzitter Raad van Commissarissen PLEM (Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij)
 • 0000 - 0000 Lid Raad van Commissarissen N.V. WML (Waterleiding Maatschappij Limburg)
 • 0000 - 0000 voorzitter bestuur VSL (Verenigd Streekvervoer Limburg)

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.