Burgerlust marsch

Sjlajer,

Lied uit een vooralsnog onbekend jaar van G. Jansen.

Algemeen

Het lied verschijnt op de volgende media:

  • 1973, 11+1 Limburgse Carnavalsschlagers door Mannenkoor Centraal Laboratorium en Blaaskapel Roed is droof MiraSound SP 115[1]

Tekst

Info: Burgerlust marsch
Jaar: 0000
Componist: G. Jansen
Schrijver: G. Jansen
Publiek Domein: Nee[2]
Info: .}


Sind de Egelse vottekletsjer zoeë beiee
Da wit jidderinne besjeet
Vier houwe wie klette ummer vas in ee
V'r wete da woa 't óp sjteet
V'r hant 'ne verein, de Burgerlust
Doa geet 't hank i hank
Die zurgt dats doe diech hei ins good ammeseers
An hant d'r um och vöal dank
En sjtimt noe mit ós aa
Alaaf mit flink Hoera.

REFR
Alaaf Alaaf de Burgerlust
Dat is inne Egelser kloeb
Vuur vräud en sjpas, dat is gezag
Die hant vuur ginne floep
D'r Elveroad zoeë jonk en frisch
't Betste vuur ós deed
Hij weëd gesjoenkeld en gelach
Noe wit 'r va besjeed

Al ligk ós Egelser och in e loak
Verzoepe deed 't nit
Vuur plezeer gunt vier nog ginne sjrid va hoes
umdat vier loeter fit
Mit vasteloavend hant vier vräud
en lotte ós ins oet
Os kirmes is och woendervol
Hange vier 't verke oet

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. LP 11+1 Limburgse Carnavalsschlagers MiraSound SP 115
  2. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.