Buurthuis Hagenrode

Op 1 augustus 2003 wordt dit buurthuis gesloten. Tot dat moment vinden diverse Haanraadse verenigingen onderdak in dit buurthuis.