Buurthuis Hopel

Het buurthuis aan de Kanariestraat wordt rond 1973 gebouwd door buurtbewoners.

Tussen 1997 en 2000 krijgt het 3 jaar lang functie van Jeugdcentrum. Een jaar van leegstand volgt. Het bestuur van Speeltuin Hopel neemt in het voorjaar van 2001 het initiatief om het gebouw weer de functie van buurthuis terug te geven.