Buuttereedner

Beeld,

Beeld van Frans Timmermans (geboren in 1921)[1].

Het bronzen beeld is vanaf 1979 in de Niersprinkstraat te zien. Het is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin.


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. alle info, kerkrade, een stad als beeldentuin, Ruud habets 16 okt 2008 15:45 (CEST)