Campus Kerkrade

Onderwijsgebouw,

De Campus is een multifunctioneel instituut waar bij aanvang leerlingen en cursisten van de Vrije Akademie ZOM, Impuls, de Muziekschool en College Rolduc terecht kunnen voor hun activiteiten. De eerste plannen voor de school worden in 2000 gemaakt.

Algemeen

2003
De bouwwerkzaamheden zijn in Mei 2003 aan de Spekhofstraat gestart en zullen naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2004 afgerond worden. Deze waarschijnlijkheid is veroorzaakt door het feit dat de bouw van 31 maart 2004 tot 29 april heeft stilgelegen. Dit, omdat op gegeven moment blijkt dat een peilerconstructie onvoldoende zekerheid in de constructie biedt.
2005
De Campus staat onder beheer van de Gemeente Kerkrade. Op Vrijdag 20 mei 2005 draagt de gemeente het onderwijsgedeelte over aan Onderwijs Stichting Bernardinus. College Rolduc (dat onder deze stichting valt is de grootste gebruiker van deze Campus. Op Maandag 26 september 2005 opent Maria van der Hoeve, minister van Onderwijs het opleidingscomplex.
2008
De entree van het complex wordt vernieuwd omdat door constructiefouten deuren moeilijk te openen en te sluiten zijn.
2012
In het najaar van 2012 worden vlak voor de Herfstvakantie scheuren[1] ontdekt in een aantal gebouwdelen van de Campus. De ontwerper van het complex verwacht dat deze gerepareerd kunnen worden Onderzoek[2] door Bureau Palte in opdracht van de gemeente stelt dat het gebouw niet aantoonbaar stabiel is en onvoldoende samenhang heeft. Jos Som sluit het gebouw op 28 september[3] en het blijft zeker dicht tot 2014. Later stellen betondeskundige Cees Kleinman en Campus-constructeur Haskoning vast, dat de scheurvorming normaal is bij een gebouw als Campus Kerkrade.
2016
De TcBb oordeelt in december 2015 dat de visie van Kleinman, Haskoning en Laudy (de aannemer) de juiste is. TcBb (Technische commissie Bodembewegingen)[4] is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het oordeel wordt pas in maart 2016 bekend gemaakt.
2018
Op 28 september start gemeente Kerkrade via een tender een markconsultatie[5] om te komen tot een andere invulling van het complex. In de begeleidende documenten staat nadrukkelijk dat gebruik als onderwijslokatie niet wenselijk is. Omdat het niet mogelijk is het complex te verkopen en volledig herstel ook niet mogelijk is, besluit de Gemeenteraad op 5 december 2018 Royal Haskoning en Cees Kleinman opdracht te geven tot herstelwerkzaamheden die ongeveer € 1 miljoen gaan kosten[6][7]

Gebruikers

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Scheuren 2012, limburger dd 31-10-2012, --ruud habets (overleg) 16 dec 2012 11:24 (UTC)
  2. uitslag ondezoek, limburger dd 23-3-2016, --ruud habets (overleg) 23 mrt 2016 05:52 (UTC)
  3. Dagblad de Limburger dd 20181220 pg regio 4
  4. wat is tcbb, http://www.1limburg.nl/nog-steeds-onduidelijkheid-over-toekomst-campus-kerkrade dd 23-3-2016, --ruud habets (overleg) 23 mrt 2016 05:51 (UTC)
  5. https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/147721 dd 20180929
  6. Dagblad de Limburger dd 20181207 pg Regio 5
  7. Dagblad de Limburger dd 20181220 pg regio 4