Centraal Kerkraadsch Drankweer-Comité

Organisatie[1],

Dit comité is een samenwerkingsvorm van een aantal Kerkraadse verenigingen om het gebruik van alcoholische dranken in te perken.

Op 18 september 1927 komt een 8-tal verenigingen bij elkaar voor hun 3-maandelijks overleg in Ons Te Huis. Zij bespreken onder andere de openingstijden van café's op zondag. De periode waarbinnen deze organisatie gefunctioneerd heeft is vooralsnog onbekend.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. startinfo, zuidlimburger dd 20-9-1927, --ruud habets 9 sep 2012 07:27 (UTC)