Centrum voor Maatschappelijk Werk

Algemeen

Het centrum voor maatschappelijk werk is een instelling voor materiële en immateriële hulpverlening. Zij is in de beginperiode gehuisvest in het voormalige politiebureau. Met ingang van 1 januari 2000 fuseert het Centrum met Kiosk. De gefuseerde instellingen heten vanaf dat moment Impuls. Later verhuist zij naar de Impulslokatie aan de Hoofdstraat.

De werkzaamheden van het centrum voor maatschappelijk werk is onderverdeeld in een 5-tal basistaken.

Basistaken

Men kan er terecht voor:

informatie en advies

Hierbij wordt de cliënt wegwijs gemaakt in de overvloed aan sociaal-maatschappelijk en sociaal-juridische informatie die voor het gemiddelde individu niet meer is te overzien. Op basis van de vraag van de cliënt en de voorhanden zijnde informatie wordt een deskundig advies gegeven en wordt de cliënt eventueel doorverwezen naar andere diensten.

Concrete dienstverlening en bemiddeling

De cliënt wordt geholpen bij het invullen van formulieren, het opzetten van budgettering, schuldregelingen etc. Hierbij wordt bemiddeld naar overheden en particuliere instanties als de Gemeentelijke Sociale Dienst en de Gemeentelijke Krediet Bank.

Sociale Begeleiding

Er bestaat de mogelijkheid om cliënten over een langere periode onder begeleiding te helpen de maatschappelijke weerbaarheid te verhogen en een levensstijl te ontwikkelen die meer is aangepast aan de snel veranderende maatschappelijke omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: hulp aan buitenlanders, culturele minderheden, asielzoekers, werklozen en W.A.O.-ers.

Psycho-sociale hulpverlening

Dit is het verlenen van een procesmatige, methodische hulp aan cliënten die in hun onmacht en isolement vast zitten. Er wordt dan gewerkt aan het vergroten van de sociale contacten, het zelfvertrouwen, het beeld dat de cliënt van zichzelf heeft en wat de cliënt zelf wil en kan. Voorbeelden van deze vorm van hulpverlening zijn hulp bij relatie- en huwelijksproblemen, samenwerking met huisartsen rond het behandelen van spanningsklachten en het project vrouwenhulpverlening.

Crisis interventie

Het betreft hier de vorm van hulpverlening waarbij accuut actie ondernomen moet worden met betrekking tot de opvang van de cliënt of het nemen van beslissingen door een cliënt. Het betreft een tijdelijke ondersteuning tot de cliënt de probleemstelling weer zelf aan kan of tot het moment dat een specialistische, zogenaamde, tweede-lijnszorg, de taak overneemt.

Directie

Verder

Tevens heeft het centrum voor maatschappelijk werk een 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Het centrum voor maatschappelijk werk is verspreid over een aantal lokaties in Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. jaartallen Piet Willems, Zuid Limburger, 28-1-2007, Ruud habets 26 dec 2007 09:40 (CET)