Chronogram

Een chronogram is een tekst waarin de letters opgeteld kunnen worden die overeenkomen met Romeinse cijfers. Dit getalstelsel bevat de volgende waarden:

I = 1 (ook: J=1)
V = 5 (ook: U=5)
W = 10 (ook: VV=X=10)
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

Op de pagina http://www.ping.be/~ping0803/RomGetal/chronogram.htm is voor een willekeurige tekst het jaartal te berekenen.

Industrion

Bij de opening van het Industrion in 1998 wordt het volgende chronogram gepresenteerd: WIJ ConserVeren en beLIChten onzeInDUstrIëLe erfenIs tot zicht op onze eVoLUtIeVanVoorheen en Morgen. Jakobsen, Heerlen

Kapel Berenbos

Bij de wijding in 2002 van Kapel Berenbos wordt het chronogram van Bernard Grothues (Hoensbroek) gepresenteerd:

LIeVe VroUW Van aLLe genaDe
Laat UW LICht straLen
oVer roDe en kLoosterraDe