Citoyens en zielen in Kerkrade in 1796

Boekwerk,

Det boekwerk handelt over het ontstaan van inwonerslijsten van de gemeente Kerkrade in de Franse Tijd[1].

Het wordt in 1996 uitgegeven door Fontes Rodenses en gedrukt door Drukkerij Deurenberg onder ISBN-9070246317 info: KB. De redactie van het boek wordt gevormd door Louis Augustus, Hub Latten en L. Nijsten-Höfte. Kerkrade bestaat op dat moment uit de huidige gemeente, exclusief Eygelshoven dat in 1982 Kerkrade werd, maar inclusief Strass dat sinds het Grensverdrag van Aken bij Herzogenrath hoort. Aan de Noord-West grens ligt de Strijthagermolen en de Winselerhof nog op Kerkraads grondgebied. Het boekwerk bestaat uit een 4-tal onderdelen:

  1. Voorwoord
  2. Inleiding
  3. Franse bevolkingslijst van 1796
  4. Register van parochianen
  5. Overzicht van beroepen in de Franse lijst
  6. Uitgereikte patenten in 1797
  7. Woordenlijst
  8. Afbeeldingenlijst

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het boek