College Rolduc Kerkrade

(Doorverwezen vanaf College Rolduc Breed)

Algemeen

Het college ontstaat uit een drietal fusies tussen 1996 en 2000. Het opleidingsinstituut valt bestuurlijk onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.

Het ontstaan

In Augustus 1996 fuseren het Antonius Doctor College en het Katholiek Gymnasium Rolduc tot College Rolduc. Deze onderwijsinstelling fuseert in 1998 met het Sancta Maria College en vormt het College Rolduc Breed. Daarna, in 2000 fuseert College Rolduc Breed en het Lambertus College tot College Rolduc Kerkrade.

Fusie

Het bestuur, SVOPL, kondigt in october 2008 de fusie aan met Eyckhagencollege in Landgraaf. Gevolg van deze fusie is, dat er geen opleiding meer op Rolduc zelf meer zal plaatsvinden. Hierop ontstaat publiek- en gemeentelijk protest, waarbij Krasovec, Frans zelfs verklaart dat de Golfbaan Rolduc geen doorgang zal gaan vinden. De Golfbaan Rolduc is een andere activiteit van de voorzitter van SVOPL, John Monsewije. Het publieke protest wordt ondersteund door Onderwijs en Kwaliteit (stichting). In januari 2009 tekent Bosch, Hans een accoord waardoor de fusie een feit is. Het is daarmee niet aannemelijk dat na 2012 nog bovenbouw studenten in Kerkrade naar school kunnen. Bosch, Hans overleeft in mei 2009 een motie van wantrouwen afkomstig van Groen Links. De nieuwe school wordt Charlemagne College genoemd en valt door de fusie buiten het bereik van deze encyclopedie.

Overzicht

Ambachtschool (1939) SGBK (1990) Hickory College (1994) Lambertus College (1999)
RK Industrie Huishoudschool (1916)
VGLO St. Martinusstraat (1945) VGLO St. Martinusstraat (1945) Lambertus College (1990)
Mulo Bleijerheide (1932) Mavo Bleijerheide (1969)
Huishoud- en Nijverheids Onderwijs Terwinselen (1923) KMBO-HNO Kerkrade-West (1979) College Rolduc Kerkrade (2000)
Huishoudschool Spekholzerheide (1922)
Mulo Pius XII (1959) Sancta Maria College (1990) College Rolduc Breed (1998)
MMS (1947)
Katholiek Gymnasium Rolduc (1831) College Rolduc (1996)
HBS St. Antonius Doctor (1946) Antonius Doctor College (1989)
Mulo St. Lambertus (1917) VMBO Heyendal (1980)
Mulo Heilige Geest (1917)


Directie

College Rolduc Kerkrade

College Rolduc Breed

Vooralsnog onbekend

Nevenactiviteiten

Schoolorkest

Het Schoolorkest Rolduc2006leipzig.jpg

Het schoolorkest wordt opgericht in 1994 en presenteert op 26 november 1999 haar eerste (naamloze) CD.

Muzikaal leider

Sociale Actie

Van het Katholiek Gymnasium Rolduc heeft deze school de Sociale Actie overgenomen.