College van Burgemeester en Wethouders

(Doorverwezen vanaf College van B&W)

Overzicht van de samenstelling van de verschillende colleges van Burgemeester en Wethouders.

2018-2021

? Naam periode taken
Petra Dassen-Housen 2019-0000 Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, PR en communicatie, AD/DB Parkstad Limburg
Jos Som 2018-2019 Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg
Tim Weijers Gehele periode Wethouder en locoburgemeester, Ruimtelijke Ordening, Wonen/Volkshuisvesting, Openbare ruimte, vastgoed, IBA, Toerisme, marketing en evenementen
Leo Jongen Gehele periode Wethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder West
Bert Bejas Gehele periode Wethouder, Financiën, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening, wijkwethouder Oost
Dion Schneider Gehele periode Wethouder, economische zaken, verkeer en vervoer, Duurzaamheid, Milieu afval en reiniging, Arbeidsmarkt
Jo Schlangen Gehele periode Wethouder, Onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, jeugdhulp, sport, weekmarkten & kermissen, Integrale aanpak wijkgericht werken, Cultuur, wijkwethouder Noord
Huub Wiermans Gehele periode Wethouder, Sociale zaken en re-integratie, personeel en organisatie, Centrumontwikkeling, Centrummanagement, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Center Court
Harry Coumans Gehele periode Gemeentesecretaris, algemeen directeur

2014-2018

? Naam periode taken
Jos Som Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg
Leo Jongen Gehele periode Wethouder, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder Oost
Dion Schneider Gehele periode Wethouder, Financiën, economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening
Huub Wiermans Gehele periode Wethouder, Sociale zaken en werkgelegenheid, personeel en organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), centrummanagement, coördinerend portefeuillehouder Centrumplan
Jo Bok Gehele periode Wethouder, Cultuur (inclusief creative city), welzijn (inclusief bibliotheek), verkeer en vervoer, vastgoed, ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, milieu, afval & reiniging, duurzaamheid en wijkwethouder West
Jo Schlangen Gehele periode Wethouder, Onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid, sport, weekmarkten & kermissen
Tim Weijers (politicus) Gehele periode Wethouder, Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte & wijkontwikkeling, toerisme, communicatie, public relations en marketing, coördinatie evenementen en wijkwethouder Noord

2010-2014

? Naam periode taken
Jos Som Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening, Centrumplan
Leo Jongen Gehele periode Wethouder (wijk Oost), WMO, Ouderenbeleid, Volksgezondheid, Welijn, Maatschappelijke Zorg, Sport, Wijkontwikkeling
Caroline Szalata Gehele periode Wethouder (wijk noord), Sociale zaken, Euregionale arbeidsmarkt, Onderwijs Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Personeel en Organisatie
Peter Thomas Gehele periode Wethouder (wijk west), Loco-Burgemeester, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvestiging, Economische zaken en Toerisme, Cultuur, Parkstad Limburg
Jo Bok 2013-2014 Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen
Dion Schneider 2013-2014 Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen
Tim Weijers (politicus) 2010-2013 Wethouder, Openbare ruimte, Milieu, Afval, Verkeer en Vervoer, Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, Vastgoed, Weekmarkten, Kermissen
Will Terpstra 2010-2013 Wethouder, Financiën, Informatisering en Automatisering, Centrummanagement, Coördinatie evenementen

2006-2010

? Naam periode taken
Jos Som Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter Thomas Gehele periode Wethouder (wijk west), Economische zaken, Toerisme, Openbare Werken, Parkstad

2002-2006

? Naam periode taken
Jos Som Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter Thomas Gehele periode Wethouder
Ton Zeeuwen Gehele periode Wethouder, BBK

1998-2002

? Naam periode taken
Jos Som 2000-2002 Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Wöltgens, M.A.M (Thijs) 1998-2000 Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Peter Thomas Gehele periode Wethouder[1]
mr. AJWM Zeeuwen Gehele periode
TWP Geurts Gehele periode
Frans Krasovec Gehele periode
Ir AG Coumans Gehele periode
Maurice (MSCM) Kohlen Gehele periode
Hans (JGG) Bosch

1994-1998

? Naam periode taken
Wöltgens, M.A.M (Thijs) Vanaf 1 september Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening[2]
mr. AJWM Zeeuwen Gehele periode
GHW Smeijsters Gehele periode
HGG Bogman Gehele periode
TWP Geurts Gehele periode
AHM Willems Gehele periode
JP van Leeuwenstein Gehele periode

1990-1994

? Naam periode taken
Jan Mans Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening

1986-1990

? Naam periode taken
Jan Mans 1989-1990 Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, Eurode en internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Jo Smeets 1986-1989 Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Lei Hermans Gehele periode Wethouder
Maria Sträter Gehele periode Wethouder Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid

1981-1986

? Naam periode taken
Jo Smeets Gehele periode Burgemeester, Openbare Orde, Veiligheid, Rampenbestrijdig, Handhaving, Communicatie, PR en marketing, internationale zaken, Publiekszaken en dienstverlening
Jo Bok Gehele periode Wethouder
Maria Sträter Gehele periode (27 november 1925 te Teteringen - 27 september 1998 te Kerkrade) Wethouder van Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid. Zij is de eerste vrouwelijke Wethouder van Kerkrade[3]

1978-1981 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Jo Smeets 1978-1982 Burgemeester
Lei Hermans Gehele periode Wethouder
Eenens, Jo Gehele periode Wethouder, Loco burgemeester

1974-1978 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Jo Smeets 1978-1982 Burgemeester
Eenens, Jo Gehele periode Wethouder, Loco burgemeester

1970-1974 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Jo Smeets 1970-1974 Burgemeester
Wiel Bremen 1970-1972 Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken[4]

1966-1970 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Wiel Bremen 1966-1970 Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken

1962-1966 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Wiel Bremen[5] 1962-1966 Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Publieke Werken

1958-1962 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Hubert Hubben 1958-1962 Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

1953-1958 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Hubert Hubben 1953-1958 Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

1949-1953 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Hubert Hubben 1949-1953 Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

1946-1949 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Hubert Hubben 1946-1949 Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

1945-1946 (Kerkrade)

? Naam periode taken
Hubert Hubben 1945-1946 Wethouder Sociale Zaken, Maatschappelijk Hulpbetoon en Woningtoewijzing

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. niet volgens de afbeelding in Kerkrade Onderweg deel XX pg 171
  2. Kerkrade Onderweg deel XX pg 167
  3. Kerkrade Onderweg deel XX pg 124
  4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiel_Bremen dd 20180204
  5. Archief Lang zullen ze leven; 25 jaar SVB Kerkrade Ron Herpers dd 20180205