Couleur Locale (themalied)

Info: Couleur Locale (themalied)
Jaar: 2005
Componist: melodie: Tulpen uit Amsterdam
Schrijver: Moon Peerboom
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door: 't Jód tsimmer.
Akkoordnotatie: ChordPro[2]}
Intro: [C][Cm][G][E] | [Am][D7][G]

REFR
Went ee [G]meëdje danst vuur [B7]ziech alling [Am]is dat Couleur Locale
Sjpilt de [D7]oom tromboan jans oane tseng [G]is dat Couleur Locale
Krieste [G7]hondervel en weëd ’t sjtil [C]is dat Couleur Locale
Me kunt [C]danse, me kunt [G]zinge, Zoeë vöal [D7]vräud kunt me hei [G]bringe
jraad zoeë [C]sjun wie [Cm]carne[G]val[E] is i [Am]Kirchroa Cou[D7]leur Lo[G]cale[C][Am][D7]

[G]Tsing joar jeleie bejónne, Vier doa i Louis’Ca[D]fé
Maachete sjpas en vier zónge, me woar jemuutliech bij[G]ee
En [C]hü junt [Cm]vier [G]nog [E]ins zinge
al [C]weest uur de [Cm]wöad óch nit [G]mieë[E]
Kóm [C]pakt uuch in [Cm]erm, dat [G]is lekker [E]werm
Wat [Am]sjun dat uur bei ós wilt [D7]zieë

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.