D'r aintseljenger (2)

Info: D'r aintseljenger (2)
Jaar: 1991
Componist: C. Jacobs
Schrijver: J. Mertens
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Iech jon als aintseljenger
Drei daag sjpring iech durch Kirchroa, laach miech dan kapot
En iech als aintseljenger
Han sjpas vuur tsing mit e sjun hutsje óp d'r kóp
Lieën d'r sjlip van enne jroeëse heer
Pak miech e beersje joa dat han iech doch ezoeë jeer
Dut mit als aintseljenger
Tsezame sjpas me leëft da langer

Drei daag jon iech werm lekker sjprenge
Van 't smurjens vrug don iech da zinge
Mit e brilsje oane jlaas
Iech zets 't óp mieng jroeëse naas
Zoeë don iech sjpringe joa óp en neer
En zing mit uuch dan ummer jeer

Mit e trömsje óp mie buuchsje
Óp 't hutasje e sjun sjtruuchsje
Lekker houwe óp die kis
Umdat 't vasteloavend is
Vier trekke rónk bis óp d'r Maat
D'r janse daag bis in de naat


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 14