D'r kamieël

Info: D'r kamieël
Jaar: 1987
Componist: Jo Dorscheidt/Ruud Habets
Schrijver: Jo Dorscheidt/Ruud Habets/Anja Moonen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door Utopian}


D'r Frens en d'r Piet, dat woare mieng tswai bulte
Die hauw zelde sjtriet, 't woare ja och bulte
Bis dat ópins d'r Piet miech zaat, heë woar 't kotse mui
Noen han iech noch mar ee zoeë dink en dat is toch wal kui

REFR
Weë hat miene bult jezieë, iech bin inne knoebel kwiet
Iech houw ze ummer richtieg lieje, d'r Frens en och d'r Piet
Va nerve wees iech noen nit mieë Woa me 'ne nuie kriet
Weë hat miene bult jezieë Iech bin inne knoebel kwiet

Iech houw e kling transportbedrief doa in de Sahara
Mar oane miene jouwe Piet jong dat miech noa de haai-a
Iech durf nit mieë de wüeste in um miech tse losse zieë 
Den wen iech zaan iech bin 'ne kamieël, jeleuft miech jenne mieë

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 19