D'r kingersjlajer

Info: D'r kingersjlajer
Jaar: 1986
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Weerwaas. Sjlajerparade 1986[2]}

REFR
Mit de poepa en d'r bala jeet 't kiena noa de haja
En d'r papa en de mama junt óp sjiep
Mit de poepa en d'r bala jeet 't kiena noa de haja
Den d'r papa en de mama hant 'ne hiep
V'r zinge hoela hoela hoela, hoela hoela hoe
Hoela hoela hoela, allenäu ezoeë
Mit de poepa en d'r bala jeet 't kiena noa de haja
En d'r papa en de mama junt óp sjiep

D'r pap, de mam, die junt alwerm de duur eroes
Doa hant de kinger jraat noch óp jewaad
Ze nuedieje de kinger van de janse sjtroas nog oes
En heem weëd richtieg Karneval jemaad
Den met kinger is 't jraat zoeë wie mit kats en moes
Zunt de eldere voet dan sjpringe ze durch 't janse hoes

D'r noekeleer deë jeet vuuróp als jardeman
D'r rammeleer deë hult al jód in moas
D'r prins deë wurpt de klumpjer oes d'r kingerwaan
Ze sjraie dat 't sjalt bis óppen sjtroas
D'r óptsog trukt zoeë lankzaam durch 't janse hoes
En d'r eje kingersjlajer klinkt d'r boavenoes

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 9