D'r kloon

Info: D'r kloon
Jaar: 1987
Componist: H. Handels
Schrijver: T. Salden
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door Rodazangers}


Óp de janse welt is Karneval
D'r kloon deë ziet en hüet me uvveral
Mar urjens óp dis welt doa is eng sjtad
Doa kalt d'r kloon e jans biezonger plat
Doa sjpringt heë en doa zigt heë daag en naat
Bei os i Kirchroa óp d'r maat

REFR
Ja ja d'r kloon is 't betste sjtuk va Kirchroa
Heë is zoeë loestieg en och ummer doa
Doa sjpringt heë en doa zigt heë daag en naat
Bei os i Kirchroa óp d'r maat

Mit vasteloavend kunt heë eroes
D'r sjmienk, de pruuk en och de tröat mos d'r oes
De sjtiemoeng vingt al aa tse kome
Nui lidsjer wietse en och kloone
En noen noch sjmienke wie e bild zoeë sjun
't fès bejent en weë is noen werm doa
D'r kloon, d'r betste man va jans Kirchroa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 21