D'r krintewek

Info: D'r krintewek
Jaar: 0000
Componist: Geen
Schrijver: Onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}

Van dit kinderversje zijn twee varianten bekend:

Versie 1

D’r krintewek, d’r krintewek
Deë loog ens óppen dusj
D’r bekker hoauw 'm braat
En óp d’r dusj jelaat

Doa koam 't Frensje in 't tsimmer
En loeëret noa deë wek al ummer
En wool doabei verzukke
De krinte oes deë wek tse plukke

Óp eemoal, sjtel diech vuur,
Sjteet zie modder in jen duur
Foei Frans, wat zunt dat vuur manere
Deë krintewek zoeë tse versjangelere

Nè modder,dat woar ing vlei
die hauw ziech óngersjtange
En wie iech die wool vange,
Bloof miech die krint an d’r vinger hange

Het laatste vers voldoet niet aan de ruimvorm en waarschijnlijk dan ook niet authentiek.

Versie 2

D'r krintewek looch oppene dusj
Heë blinket appetietliech frisj
D'r bekker deë 'm jraat hauw braat
Hauw 'm oppen dusj jelaat

Doa sjtong 't Frensje in 't tsimmer
En kieket ummer noa deë wek
Vuur de krente d'r oes tse plukke
Doe sjtel diech vuur
Doa sjtee zie modder a jen duur
En zeët: Mè Frensj, wat haste vuur maneere
Doe meens wal op diene kop
De krinte alling tse èse
Nè modder nè, 't woar mer ing

Ing vlij hauw ziech ongersjtange
En woar an d'r wek jejange

En wie iech die vlij wool vange
Bloof miech die krint an d'r vinger hange

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.