D'r sjilder

Info: D'r sjilder
Jaar: 2001
Componist: Monique Dill-Peter Bartholomé
Schrijver: Monique Dill
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001,
Uitgevoerd door 2000 Volt[2]} 


REFR
Went d'r sjilder kunt mit ziene pienzel
Da sjtriecht heë óp en neer
Besjtimd nit krüts en kweer
Went d'r sjilder kunt mit ziene pienzel
Jong da sjtraal hei 't jebun
Heë maat alles werm sjun

D'r sjilder joa, d'r sjilder joa, is inne faine man
Doe wits nog nit, Doe wits nog nit, Wat heë zoeë alles kan
Heë sjtriecht ins hei, heë sjtriecht ins doa
Deet alles mit d'r kwaas
Heë deet dat richtieg mit jeveul
Kom pak 'm diech ins vas

Noen dat iech miech, Noen daat iech miech
Dat motste doch ins doeë
Iechpienzel miech, iech pienzel miech
de janse jammel boeëd
Iech sjtriechet hei, iech sjtriechet doa
Dong alles mit d'r kwaas
Dat woar e richtieg jód eveul, dem loos iech noeëts mieë los

Brugk
Wils doe ins jet jedon han
D'r kelder of de boeëd
Da kome vier d'r aa
Mit d'r pinzel i jen loeët

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 17